Simbiosi poder i bellesa

De la simbiosi entre poder i bellesa en parla aquest reportatge publicat al Magazine de La Vanguardia.

És un dels temes que tractem al Curs d’assessor d’imatge i comunicació. Tant a Àngels LLimargas, assessora d’Imatge Personal, com a mi mateixa, ens han demanat opinió per l’elaboració d’aquest interessant article.